TELEX HVLP 68

Базoвите масла използвани при производството на тази група продукти са внимателно рафинирани, за да се достигне висок вискозитетен индекс и голяма устойчивост на окисляване. Използваните добавки, в допълнение към това висококачествено базово масло, осигуряват изключителни противоизносни и температурни характеристики. Telex HVLP са масла за хидравлични системи, подложени на внезапни температурни промени и такива изискващи масла с отлични противоизносни характеристики.