Смазки

Литиева смазка с EP добавки, създадена от високо рафинирано масло.

Grasa Complex Synt e смазка, формулирана от висококачествени синтетични масла (PAO) и литиево-комплексен сгъстител.

Висококачествeна смазка, формулирана от високо рафинирани минерални масла и литиево-комплексен сгъстител.

Смазка разработена от високо рафинирано масло на парафинова основа, сгъстено с литиев сапун (хидроксистеарат).

Смазка разработена от високо рафинирано минерално масло, сгъстено с литиев сапун (хидроксистеарат).

Течна смазка сгъстена с литиев сапун (хидроксистеарат). Съдържа EP-добавки, антиокислителни и антикорозионни добавки.