MOTO TRANSMISSION 75W

Синтетично масло за мотоциклетни трансмисии, разработено на база опита на състезателния екип на Repsol. Подобрява значително бързината и прецизността на превключването, като подобрява ритъма и плавността на приплъзване на съединителите. Препоръчва се специално за много тежки условия на експлоатация.