Индустриални масла

Merak VDL е компресорно масло.

Висококачествено смазочно масло. Създадено е от специално подбрани синтетични базови масла (ПАО, естери) и най-високо качество добавки.

Тези масла са специално предназначени за употреба във всички видове индустриални зъбни предавки.

Висококачествени масла предназначени за смазване на всички видове индустриални съоръжения.

Базoвите масла използвани при производството на тази група продукти са внимателно рафинирани, за да се достигне висок вискозитетен индекс и голяма устойчивост на окисля

Базoвите масла използвани при производството на тази група продукти са внимателно рафинирани, за да се достигне висок вискозитетен индекс и голяма устойчивост на окисля

Тези масла са специално предназначени за употреба в хидравлични системи, които изискват масла със забележителни противоизносни свойства.

Тези масла са специално предназначени за употреба в хидравлични системи, които изискват масла със забележителни противоизносни свойства.

Тези масла са специално предназначени за употреба в хидравлични системи, които изискват масла със забележителни противоизносни свойства.

Висококачествено едносезонно минерално масло.