Хидравлични масла

Хидравлично масло за широка употреба. Може да бъде използвано, както в автомобили, така и в индустрията (според конкретните препоръки на производителя)

Базoвите масла използвани при производството на тази група продукти са внимателно рафинирани, за да се достигне висок вискозитетен индекс и голяма устойчивост на окисля

Базoвите масла използвани при производството на тази група продукти са внимателно рафинирани, за да се достигне висок вискозитетен индекс и голяма устойчивост на окисля

Тези масла са специално предназначени за употреба в хидравлични системи, които изискват масла със забележителни противоизносни свойства.

Тези масла са специално предназначени за употреба в хидравлични системи, които изискват масла със забележителни противоизносни свойства.

Тези масла са специално предназначени за употреба в хидравлични системи, които изискват масла със забележителни противоизносни свойства.

Висококачествено едносезонно минерално масло.

Смазочните продукти от тази гама са специално разработени за употреба в хидравлични системи изискващи масла с добри противоизносни свойства.

Смазочните продукти от тази гама са специално разработени за употреба в хидравлични системи изискващи масла с добри противоизносни свойства.

Смазочните продукти от тази гама са специално разработени за употреба в хидравлични системи изискващи масла с добри противоизносни свойства.