Двигателни масла за тежкотоварни автомобили

Висококачествено синтетично моторно масло с намалено съдържание на сулфатна пепел (MID SAPS), предназначено за тежкотоварни двигатели.

Синтетично масло за тежконатоварени дизелови двигатели, което изпълнява изискванията за дълъг пробег на водещите производители.

Висококачествено синтетично моторно масло UHPD (Ultra High Performance Diesel) с намалено съдържание на сулфатна пепел (MID SAPS).

Висококачествено синтетично масло.

Последно поколение синтетично моторно масло, което се препоръчва за свръх натоварени дизелови двигатели и осигурява изключително дълъг интервал на смяна.

Висококачествено синтетично моторно масло с намалено съдържание на сулфатна пепел (MID SAPS).

Висококачествено THPD (Top high performance diesel) синтетично моторно масло, разработено да изпълнява най-строгите изисквания на последно поколение EURO 5 и дизелови д

Висококачествено THPD (Top High Performance Diesel) синтетично моторно масло, разработено да изпълнява най-строгите изисквания на последно поколение EURO 3, EURO 4 и EU

Висококачествено SHPD (Super High Performance Diesel) моторно масло.

Всесезонно минерално масло подходящо за бензинови и дизелови двигатели с атмосферно пълнене и турбонагнетяване, работещи дори при много тежки условия.