REPSOL MOTO COOLANT & ANTIFREEZE 50%

Охладителна течност подходяща за всички видове охладителни системи, включително алуминиеви. Защитава от възникване на механични повреди причинени от прегряване при високи работни температури и от замръзване на охладителната течност при ниски температури (до -40оС). Съдържа специални добавки, които защитават от корозия и натрупване на отлагания в системата.