GRASA LÍTICA MP

Смазка разработена от високо рафинирано минерално масло, сгъстено с литиев сапун (хидроксистеарат). Съдържа антиокислителни, антикорозионни добавки и добавки за добро прилепване към повърхностите.