GRASA LÍTICA EP

Смазка разработена от високо рафинирано масло на парафинова основа, сгъстено с литиев сапун (хидроксистеарат). Съдържа антиокислителни, антикорозионни, противоизносни и EP добавки.