GRASA LÍTICA COMPLEJA AUTOMOCIÓN

Висококачествeна смазка, формулирана от високо рафинирани минерални масла и литиево-комплексен сгъстител. Съдържа антиокислителни, антикорозионни, противоизносни и EP-добавки. Специално разработена за смазване на втулки, лагери на камиони и автобуси и друга техника.