GRASA COMPLEX SYNT

Grasa Complex Synt e смазка, формулирана от висококачествени синтетични масла (PAO) и литиево-комплексен сгъстител. Притежава отлични антикорозионни, антиокислителни и противоизносни качества. Отличава се също с механична стабилност, адхезивност и водоустойчивост.